Zawodnicy old

[insert_php]

if ($instance==”1″)
{

$zapytanie_rok = „select * from rok where aktywny_zawodnicy = '1′”;
$wykonaj_rok = mysql_query($zapytanie_rok);
while($wiersz_rok = mysql_fetch_array($wykonaj_rok))
{
$rok = $wiersz_rok[’id’];
$opis_rok = $wiersz_rok[’rok’];
}
mysql_free_result($wykonaj_rok);

echo ’’.$opis_rok.’

’;

echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;

$i=1;
$zapytanie = „SELECT * from player where aktywny=1 and rokid=’$rok ’ and ranking <> 0 order by ranking”;
$wykonaj = mysql_query($zapytanie);
while($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj))

{
echo ’

’;
echo ’

’;

if ($wiersz[’mains’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’elims’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’maind’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’ranking’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’ranking2′]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}
echo ’

’;
$i = $i+1;
}
mysql_free_result($wykonaj);

$zapytanie = „SELECT * from player where aktywny=1 and rokid=’$rok’ and ranking = 0 order by ranking2”;
$wykonaj = mysql_query($zapytanie);
while($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj))

{
echo ’

’;
echo ’

’;

if ($wiersz[’mains’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’elims’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’maind’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’ranking’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’ranking2′]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

echo ’

’;
$i = $i+1;
}
mysql_free_result($wykonaj);
echo ’

’;
echo ’

lp. Kraj Nazwisko Imię Singiel Debel Ranking ATP Ranking ITF
gł. el.
’.$i.’. '.$wiersz['kraj'].' ’.$wiersz[’nazwisko’].’ ’.$wiersz[’imie’].’ ’.$wiersz[’ranking’].’ ’.$wiersz[’ranking2′].’
’.$i.’. '.$wiersz['kraj'].' ’.$wiersz[’nazwisko’].’ ’.$wiersz[’imie’].’ ’.$wiersz[’ranking’].’ ’.$wiersz[’ranking2′].’

’;

}
if ($instance==”2″)
{

$zapytanie_rok = „select * from rok where aktywny_zawodnicy = '1′”;
$wykonaj_rok = mysql_query($zapytanie_rok);
while($wiersz_rok = mysql_fetch_array($wykonaj_rok))
{
$rok = $wiersz_rok[’id’];
$opis_rok = $wiersz_rok[’rok’];
}
mysql_free_result($wykonaj_rok);

echo ’’.$opis_rok.’

’;

echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;
echo ’

’;

$i=1;
$zapytanie = „SELECT * from player where aktywny=1 and rokid=’$rok ’ and ranking <> 0 order by ranking”;
$wykonaj = mysql_query($zapytanie);
while($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj))

{
echo ’

’;
echo ’

’;

if ($wiersz[’ranking’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’ranking2′]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}
echo ’

’;
$i = $i+1;
}
mysql_free_result($wykonaj);

$zapytanie = „SELECT * from player where aktywny=1 and rokid=’$rok’ and ranking = 0 order by ranking2”;
$wykonaj = mysql_query($zapytanie);
while($wiersz = mysql_fetch_array($wykonaj))

{
echo ’

’;
echo ’

’;

if ($wiersz[’ranking’]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

if ($wiersz[’ranking2′]!=0)
{
echo ’

’;
}
else
{
echo ’

’;
}

echo ’

’;
$i = $i+1;
}
mysql_free_result($wykonaj);
echo ’

’;
echo ’

lp. Kraj Nazwisko Imię Ranking ATP Ranking ITF
’.$i.’. '.$wiersz['kraj'].' ’.$wiersz[’nazwisko’].’ ’.$wiersz[’imie’].’ ’.$wiersz[’ranking’].’ ’.$wiersz[’ranking2′].’
’.$i.’. '.$wiersz['kraj'].' ’.$wiersz[’nazwisko’].’ ’.$wiersz[’imie’].’ ’.$wiersz[’ranking’].’ ’.$wiersz[’ranking2′].’

’;

}

[/insert_php]